Přejít k obsahu


Development of the compatible electrical power engineering curricula of the Central Europe universities

Citace:
TESAŘOVÁ, M., MÜHLBACHER, J., BENEŠOVÁ, Z. Development of the compatible electrical power engineering curricula of the Central Europe universities. In International conference on engineering education 2004. Gainesville: University of Florida, 2004. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of the compatible electrical power engineering curricula of the Central Europe universities
Rok vydání: 2004
Místo konání: Gainesville
Název zdroje: University of Florida
Autoři: Miloslava Tesařová , Jan Mühlbacher , Zdeňka Benešová
Abstrakt CZ: Článek popisuje činnost Západočeské univerzity v Plzni, reprezentované Katedrou elektroenergetiky a ekologie, v rámci projektu Erasmus. Cílem projektu je podpora kompatibility stávajících studijních programů magisterského studia v oboru elektroenergetika, které jsou vyučovány na partnerských univerzitách v Německu a Slovensku. Do učebních plánů partnerských univerzit budou po skončení tříletého období začleněny tři zcela nové předměty a další tři budou inovovány. Učební plány a požadavky pro studium budou sjednoceny a standardizovány.
Abstrakt EN: The paper describes the activity of University of West Bohemia, represented by the Department of Electric Power Engineering and Environmental Engineering in the Erasmus project. The aim of described Erasmus project is to support curricula compatibility and comparability of the existing Electrical Power Engineering MSc. study programmes offered by each partner university from Germany and Slovakia. After three years, a total of three re-designed courses and three newly designed courses will have been introduced at each partner university. The curricula will be harmonized and the study requirements standardized.
Klíčová slova

Zpět

Patička