Přejít k obsahu


Experimentální výzkum diferenciálního tepelného zpracování válců

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z., LITOŠ, P., LITOŠ, P., BARTÍK, J. Experimentální výzkum diferenciálního tepelného zpracování válců. NTC 04-04/06. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 12 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The experimental investigation of roll diferential thermal processing
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý , Pavel Litoš , Petr Litoš , Jan Bartík
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje experimentální práce provedené při výzkumu technologie tepelného zpracování válců. Popsán je experiment ohřevu zkušebního válce v hlubinné elektrické peci a následného vertikálního kalení ve vodě. Uvádí se výsledky termočlánkového měření teplot a termovizního měření teplotního pole válce v průběhu tepelného zpracování.
Abstrakt EN: The experimental service at research of technology of rolls thermal processing is drawn up in this report. The heating experiment of test roll in electric soaking furnace and subsequent vertical quenching in water is described. In the report there are mentioned the thermocouple measurement results and thermography measurement results during the thermal processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička