Přejít k obsahu


Metody pro testování vlivů elektrochemické migrace

Citace:
ČENGERY, J. Metody pro testování vlivů elektrochemické migrace. In Diagnostika ´03. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 180-183. ISBN: 80-7082-952-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods for testing influence electrochemical migration
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Čengery
Abstrakt CZ: Článek se zabývá elektrickými klimatickými testy pro zjišťování vlivů elektrochemické migrace a vodivých anodických vláknech.
Abstrakt EN: This paper deals whit electrical climatically tests for determine influence of electrochemical migration and conductive anode fibers.
Klíčová slova

Zpět

Patička