Přejít k obsahu


Příručka strojního inženýra

Citace:
HOSNEDL, S., KRÁTKÝ, J. Příručka strojního inženýra . Brno : Computer Press, 1999, 350 s. ISBN: 80-7226-055-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mechanical Engineer‘s Handbook - General Machine Elements 1
Rok vydání: 1999
Místo konání: Brno
Název zdroje: Computer Press
Autoři: Stanislav Hosnedl , Jaroslav Krátký
Abstrakt CZ: Třídění strojních částí podle funkcí a pracovních principů. Spoje tvarem (kolíky, klíny, pery, drážkováním, polygony), třecí silou (nalisováním, svěrným spojením, rozpěrnými kroužky), materiálem (svary, pájkou, lepidlem) a předepjatými elementy (šrouby, zděřemi). Přenosové strojní části (čepy, osy, hřídele). Otočná uložení/spojení (s valivým dotykem, s plošným dotykem). Hřídelové spojky (pevné, vyrovnávací, pružné, výsuvné zubové, výsuvné třecí, pojistné, rozběhové a volnoběžné). Akumulátory mechanické energie (na principu poddajných tvarů a poddajných materiálů, pro zatížení osové, příčné a torzní). Konstrukce strojních částí je pojata z hlediska jejich celoživotních vlastností (tj. funkcí a jejich parametrů, bezpečnosti, vyrobitelnosti, demontáže, recyklace, vývojových, výrobních a provozních nákladů atd.) s podporou konvenčních i počítačových metod. I přes tradiční zaměření je zpracování nové jak svojí strukturou, tak do značné míry i obsahem.
Abstrakt EN: Function and work based classes of machine elements. Mechanical connections by means of shape, by friction force with use of material and by prestrained elements. Transmitting elements. Shaft supports (bearings with sliding and rolling contact, lubrication and lubricants, sealing of bearings). Shaft couplings (rigid, couplings with angular misalignments, flexible, toothed, friction, and special couplings). Accumulators of mechanical energy (form and material based springs loaded longitudinally, transversaly, and torsionally). Engineering design of machine elements is considered from the viewpoints of their life-cycle properties (i.e. functions and their parameters, safety, manufacturing, assembly, disassembly, recycling, development, production and operational cost etc.) using both conventional and computer methods. The book has a completely new function based structure and innovative content, and a uniform knowledge based structure for each class of machine elements.
Klíčová slova

Zpět

Patička