Přejít k obsahu


Low level performance on continous speech: humans vs. computers

Citace:
PAVELKA, T., EKŠTEIN, K. Low level performance on continous speech: humans vs. computers. In Proceedings of the 5th international PhD workshop on systems and control a young generation viewpoint. Balatonfüred: HAS, 2004. s. 109-111. ISBN: 963-311-359-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Low level performance on continous speech: humans vs. computers
Rok vydání: 2004
Místo konání: Balatonfüred
Název zdroje: HAS
Autoři: Tomáš Pavelka , Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Navrhli jsme sadu experimentů, které testují rozpoznávání řeči lidmi a počítačem za stejných podmínek (např. rozpoznávání krátkého segmentu řeči) za účelem dosažení lepšího porozumění obtíží spojených s použitím současného paradigmatu automatického rozpoznávače řeči.
Abstrakt EN: We have devised a set of experiments to test human and computer speech recognition under similar conditions in order to achieve a better understanding of the difficulties connected with the use of the automatic speech recognizer paradigm.
Klíčová slova

Zpět

Patička