Přejít k obsahu


Stability and other information about networked GNSS reference station PLZE

Citace:
JEDLIČKA, K., LUŇÁK, T., ŠLOUFOVÁ, A. Stability and other information about networked GNSS reference station PLZE. In Proceedings 1. Sofia: International Cartographic Association, 2008. s. 329-336. ISBN: 978-954-724-036-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stability and other information about networked GNSS reference station PLZE
Rok vydání: 2008
Místo konání: Sofia
Název zdroje: International Cartographic Association
Autoři: Karel Jedlička , Tomáš Luňák , Alena Šloufová
Abstrakt CZ: Sítě GNSS referenčních stanic jsou v současnosti jednou z nejvíce se rozvíjejících technologií v oblasti geověd. ZČU spravuje GNSS stanici PLZE od roku 2005. PLZE poskytuje data do 3 národních sítí ((CZEPOS, VESOG a TopNET)). Článek prezentuje zkušenosti s provozem stanice a zejména je zaměřen na testování přesnosti dat, která stanice poskytuje.
Abstrakt EN: Networks of global navigation satellite systems (GNSS) reference stations are one of the most dynamically evolving technologies in geo-related sciences these days. The University of West Bohemia has maintained GNSS reference station PLZE since 2005. The station is connected to three Czech national networks of reference stations (CZEPOS, VESOG and TopNET) and serves both GPS NAVSTAR and GLONASS signal corrections for real time measurement (RTCM protocol) and for post processing (RINEX files). The aim of this paper is to present our experiences from almost three years of the station building, testing and operating. Some questions have naturally appeared during the operation of the station. Crucial for the service reliability seems to be time availability, spatial stability of the station and the precision of distributed corrections in an area of coverage. So the contribution presents results of tests which have been done at our department for answering these questions.
Klíčová slova

Zpět

Patička