Přejít k obsahu


Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation

Citace:
BYRTUS, M. Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation. In Dynamics of machines 2008 = Dynamika strojů 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 5-12. ISBN: 978-80-87012-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje metodiku modelování a kvalitativní analýzy rozsáhlých rotujících systémů s ozubenými koly a ložiskovými vazbami, které reprezentují hlavní zdroje vnitřního buzení. Uvažujeme kinematické buzení v ozubení a současně parametrické buzení vyvolané časově proměnnou tuhostí ozubení. Cílem je vyšetřit chování rotujícího systému, které je ovlivněné zmíněným buzením a vyšetřit vliv provozních parametrů - otáček hnacího hřídele a statického zatížení rotujících částí - a na tlumení v ozubení. Metodika modelování a kvalitativní analýzy je testována na dvoustupňové převodovce.
Abstrakt EN: The paper presents a methodology of modelling and of qualitative analysis of large rotating systems with gear and bearing couplings which represent sources of main internal excitation. We consider the kinematic excitation in gearing and simultaneously the parametric excitation caused by the time-varying meshing stiffness. The aim is to investigate the behaviour of the rotating system influenced by the mentioned excitation and to examine the influence of operational parameters - revolutions of driving shaft and static load of rotating parts - and of damping in gear couplings. The methodology of modelling and of qualitative analysis is tested on a two-stage gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička