Přejít k obsahu


Limits of the transient response of the dynamic systems containing random parameters

Citace:
DUPAL, J. Limits of the transient response of the dynamic systems containing random parameters. In Dynamics of machines 2008 = Dynamika strojů 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 23-30. ISBN: 978-80-87012-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Limits of the transient response of the dynamic systems containing random parameters
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí odhad horní a spodní meze odezvy kmitavých systémů obsahujících náhodné parametry. ze znalosti vektoru středních hodnot a kovarianční matice konstrukčních náhodných parametrů můžeme určit vektor střední hodnoty, kovarianční maticí a směrodatné odchylky. Časově závislých proměných odezev. Použitím "6 sigma kritéria" můžeme určit limity těchto proměnných v pravděpodobnostním smyslu.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation of the upper and lower limits of the response of the vibrating systems containing random parameters. Knowing the mean vector and covariance matrix of the structural random parameters we can determine the mean vector, covariance matrix and standard deviations of the time dependent response variables. Using six sigma criterion we can come to the response limits of these variables.
Klíčová slova

Zpět

Patička