Přejít k obsahu


Dynamická odezva reaktoru VVER1000 vybuzená tlakovými pulsacemi hlavních cirkulačních čerpadel

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamická odezva reaktoru VVER1000 vybuzená tlakovými pulsacemi hlavních cirkulačních čerpadel. In Dynamics of machines 2008 = Dynamika strojů 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 189-196. ISBN: 978-80-87012-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dynamická odezva reaktoru VVER1000 vybuzená tlakovými pulsacemi hlavních cirkulačních čerpadel
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá modelováním kmitání komponent reaktoru vybuzeného tlakými pulsacemi hlavních cirkulačních čerpadel. Pro vibrační aanlýzu byl využit nový zobecněný model reaktoru s prostorovým uspořádáním palivových souborů a ochranných trubek, se spojitě rozloženou hmotností komponent nosníkového typu a s upřesněným modelem lineárních krokových pohonů. Mírně odlišné otáčky čerpedel vyvolávají záznějový charakter kmitání doprovázený zesílením kmitání a možnost ztráty kontaktu ve vnitřních vazbách nosného válce reaktoru.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling of forced vibrations of reactor components excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps. For the vibration analysis a new generalised model of the reactor with spatial localization of the nuclear fuel assembly and protection tubes, continuously mass distribution of beam type components and more accurate model of the linear stepper drives for actuation of control cassettes was applied. Slightly different pump revolutions are sources of the beating which causes an amplification of vibration and possibility of the contact loss in internal linkages of the core barrel.
Klíčová slova

Zpět

Patička