Přejít k obsahu


Nonvariational problems with critical growth

Citace:
CHHETRI, M., DRÁBEK, P., RAYNOR, S., ROBINSON, S. Nonvariational problems with critical growth. Nonlinear Analysis, 2008, roč. 68, č. 7, s. 2092-2103. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonvariational problems with critical growth
Rok vydání: 2008
Autoři: Maya Chhetri , Pavel Drábek , Sarah Raynor , Stephen B. Robinson
Abstrakt CZ: V tomto článku jsou vyvinuty nové topologické metody pro nevariační eliptické úlohy s kritickým růstem nelinearity. Hlavním cílem článku je ukázat jak metoda koncentrované kompaktnosti může být použita při topologickém důkazu existence řešení nevariačních úloh. Metoda je aplikovaná na skalární rovnici i na systém rovnic.
Abstrakt EN: In this paper, we develop new topological methods for handling nonvariational elliptic problems of critical growth. Our primary goal is to demonstrate how concentration compactness can be applied to achieve topological existence theorems in the nonvariational setting. Our methods apply to both semilinear single equations and systems whose nonlinearity is of critical type.
Klíčová slova

Zpět

Patička