Přejít k obsahu


Archeologie krajiny Podřipska : základní vymezení projektu, jeho cíle a metody

Citace:
GOJDA, M. Archeologie krajiny Podřipska : základní vymezení projektu, jeho cíle a metody. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 12-18. ISBN: 978-80-254-1062-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The archaeology of the landscape around the hill of Říp
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s hlavními cíly projektu a s metodami terénního sběru dat a jejich zpracování. Přináší též základní charakteristiky zkoumaného území. a přehled dosavadních aktivit v rámci projektu (letecký a povrchový průzkum, exkavace, odběry environmentálních dat, geofyzika).
Abstrakt EN: The paper reviews principal aims of the project, methods of the field data collection and their processing. It also brings basic characteristics of the studied territory, a survey of recent activities within the project (aerial survey, plough-walking, environmental data collection, geophysic).
Klíčová slova

Zpět

Patička