Přejít k obsahu


Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska

Citace:
GOJDA, M. Letecká archeologie a dálkový průzkum v prvním roce projektu Archeologie krajiny Podřipska. In Opomíjená archeologie 2005 - 2006 = Neglected archaeology 2005 - 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie, 2007, s. 19-25. ISBN: 978-80-254-1062-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aerial archaeology and remote sensing in the first year of the Archaeology around the hill of Říp project
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra archeologie
Autoři: Martin Gojda
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje s nejdúležitějšími výsledky leteckého průzkumu Podřipska v prvních letech projektu. Největší pozornost je věnována objevu velkého čtvercového objektu (Ctiněves, okr. LT), který se v další části projektu stane předmětem dalšího výzkumu.
Abstrakt EN: The paper brings a set of information on the results of aerial survey at the territory around the Říp. The principal attention is given to the identification of a large rectangular enclosure (Ctiněves, distr. Litoměřice) which will be surveyed and partly excavated in future years of the project.
Klíčová slova

Zpět

Patička