Přejít k obsahu


Multiple solutions to dynamic equations on time scales

Citace:
TISDELL, C., DRÁBEK, P., HENDERSON, J. Multiple solutions to dynamic equations on time scales. Communications on Applied Nonlinear Analysis, 2004, roč. 11, č. 4, s. 25-42. ISSN: 1074-133X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multiple solutions to dynamic equations on time scales
Rok vydání: 2004
Autoři: Christopher C. Tisdell , Pavel Drábek , Johnny Henderson
Abstrakt CZ: Práce se zabývá dvoubodovými okrajovými úlohami pro dynamické rovnice druhého řádu na časových škálách. Pomocí dvou dvojic dolních a horních řešení je ukázána existence alespoň tří řešení. Hlavními nástroji v důkazech jsou: princip maxima na časové škále a vlastnosti Leray-Schauderova stupně zobrazení.
Abstrakt EN: This work examines two-point boundary value problems (BVPs) for second order dynamic equations on time scales. By using two pairs of lower and upper solutions, the existence of multiple (at least three) solutions is shown. The main techniques used are maximum principles on time scales and the additivity property of the Leray-Schauder degree theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička