Přejít k obsahu


Ke kodifikaci městského práva v Čechách

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Ke kodifikaci městského práva v Čechách. In Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica; Vývoj právních kodifikací.. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 243-262. ISBN: 80-210-3610-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Codification of Municipal Law in Bohemia
Rok vydání: 2004
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Petra Jánošíková , Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Kodifikace městského práva v Čechách. Dílo Knihy práv městských od Mistra Brikcího z Licka. Dílo Práva městská od Pavla Kristiána z Koldína.
Abstrakt EN: The article treats of the processing of the codification and the unification of the municipal law in Bohemia and Moravia. The uniform jurisdiction and law didn`t exist in Czech towns till the 17th century. The legislative work by Mr. Pavel Krystyan from Koldin appeared in 1579. The last Czech town Litomerice came up Koldin`s codification in 1610. Since 1697 this codification was in validity as well as in Moravia. The unificated municipal law in Bohemia and Moravia used till 1811.
Klíčová slova

Zpět

Patička