Přejít k obsahu


Neurčitost v popisu technologických procesů

Citace:
BOKR, J., JÁNEŠ, V. Neurčitost v popisu technologických procesů . Automatizace, 2005, roč. 48, č. 1, s. 20-24. ISSN: 0005-125X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Uncertainty at a description of a technological processes
Rok vydání: 2005
Autoři: Josef Bokr , Vlastimil Jáneš
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o různých zdrojích neurčitosti a nezřetelnosti při popisu technologického objektu a při návrhu jeho matematického modelu. Zabývá se nalezením optimálních stavových trajektorií procesu na daném technologickém logickém objektu při zadaných parametrech fuzzy užitečností a nezřetelných pravděpodobnostech přechodů mezi stavy trajektoriíí podle relace uspořádání na množině fuzzy čísel.
Abstrakt EN: the article deals with different sources of indefiniteness at a description of a technological object and at a proposal of its mathematical model. The paper inquires into an explanation of optimal state trejectories of a process in the given technological object at the given parameters of fuzzy utilities and fuzzy probabilities of transitions between states of trajectories according to an ordering on a set of fuzzy numbers.
Klíčová slova

Zpět

Patička