Přejít k obsahu


Klíčové kompetence učitelů

Citace:
MACH, P. Klíčové kompetence učitelů. In Modernizace vysokošklské výuky technických předmětů. II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 63-67. ISBN: 80-7041-966-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teachers´ essential competences
Rok vydání: 2005
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Petr Mach
Abstrakt CZ: Pojem kompetence v oblasti vzdělávání se formuluje v posledních několika letech. Příspěvek se zabývá problematikou učitelských kompetencí, které umožní vytvářet a realizovat změny v naší vzdělávací soustavě. Porovnává vztah mezi kompetencemi a standardy.
Abstrakt EN: The term competency for educational field has developed for several last years. This article deals with questions of teacher’s competences that enable to create and complete changes in the educational system. The paper compares relationship between competences and standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička