Přejít k obsahu


Numerické modelování šíření akustických vln v heterogenním prostředí

Citace:
BRANDNER, M., MÍKA, S. Numerické modelování šíření akustických vln v heterogenním prostředí. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR, 2005.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical modelling of wave propagation in heterogeneous media
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava, Ústav geoniky AV ČR
Autoři: Marek Brandner , Stanislav Míka
Abstrakt CZ: Přednáška byla věnována numerickému modelování šíření akustických vln v heterogenním prostředí. Model je tvořen parciálními diferenciálními rovnicemi hyperbolického typu s nespojitými koeficienty. Numerický model je založen na jednostranných numerických schématech typu high-resolution.
Abstrakt EN: The lecture was devoted to the numerical simulation of the acoustic wave propagation through heterogeneous media. The mathematical model consists of hyperbolic partial differential equations. The numerical model is based on the upwind high-resolution schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička