Přejít k obsahu


Wave decomposition in Riemann problem for heterogeneous media

Citace:
BRANDNER, M., MÍKA, S. Wave decomposition in Riemann problem for heterogeneous media. In Seminar on numerical analysis. Ostrava: Institute of Geonics AS CR, 2005. s. 1-4.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wave decomposition in Riemann problem for heterogeneous media
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Institute of Geonics AS CR
Autoři: Marek Brandner , Stanislav Míka
Abstrakt CZ: Tento text je věnován numerické simulaci šíření akustických vln v heterogenním prostředí. Matematický model je založen parciálních diferenciálních rovnicích hyperbolického typu.
Abstrakt EN: This article is devoted to the numerical simulation of the acoustic wave propagation in heterogeneous media. The mathematical model consists of the first-order hyperbolic partial differential equations. The numerical model is based on the upwind high-resolution finite volume schemes.
Klíčová slova

Zpět

Patička