Přejít k obsahu


Problematika naklápění nástroje při víceosém obrábění

Citace:
JANDEČKA, K., ČESÁNEK, J. Problematika naklápění nástroje při víceosém obrábění. In ICPM 2003. Praha: České vysoké učení technické, 2003. s. 144-151. ISBN: 80-01-02795-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multiaxis machining by means of an inclined milling cutter
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: České vysoké učení technické
Autoři: Karel Jandečka , Jiří Česánek
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje současný stav výzkumu problematiky „naklánění-naklápění“ nástroje (osa nástroje nesleduje normálu povrchu) při víceosém obrábění na ZČU v Plzni. Výzkum vychází z analýzy silových poměrů při tomto způsobu obrábění. Základem řešení byly silové poměry při klasickém frézování a z nich byly odvozeny vztahy pro výpočet sil při naklonění nástroje, takzvané vlečení nástroje. Cílem řešení je postupné vytvoření teoretického modelu vlivu náklonu nástroje na změnu sil působících na nástroj. Teoretický model procesu byl modelován a analyzován také metodou konečných prvků (MKP) a ověřován sérií experimentů. Výstupem jsou pak data obsahující experimentální výsledky, ze kterých byly zpracovány grafické závislosti. Teoretické hodnoty byly srovnány s hodnotami naměřenými experimentálně.
Abstrakt EN: The article deals with the research results obtained at the department in a machining process with an inclined milling cutter. The development is based on analysis of cutting forces during this process. Mathematical model originally based on cutting forces analysis of standard milling, was trasformed to the model of machining process with an inclined mill. The theoretical model of orientation of the cutting tool influence to the change of cutting forces was the primary goal of this development. The theoretical model was analysed by a finite element method (FEM) and verify by a series of experiments. The output data contain experimental results which were processed to the graphical expression. The comparison of theoretical and experimental data show that the results will be of a great use for the practice. Text of the article is supplemented by several figures.
Klíčová slova

Zpět

Patička