Přejít k obsahu


Contribution to identification of stiffness and damping coefficients of oil-film bearings

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Contribution to identification of stiffness and damping coefficients of oil-film bearings. In Dynamics of machines 2005 = Dynamika strojů 2005. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. s. 55-62. ISBN: 80-85918-79-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Contribution to identification of stiffness and damping coefficients of oil-film bearings
Rok vydání: 2005
Místo konání: Prague
Název zdroje: Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: V příspěvku se uvádí identifikační metoda tuhostních tlumicích koeficientů hydrodynamických ložisek ve vyvažovacích strojích. Metoda je založena na minimalizaci reziduálního vektoru, který představuje rozdíly mezi vypočítanými a odpovídajícími naměřenými absolutními nebo relativními výchylkami nerotujících tuhých ložiskových hlav vyvažovacích strojů. Měřené výchylky pro různé úhlové rychlosti budou znmy prostřednictvím přidružených zkušebních přívažků uložených ve vyvažovacích rovinách rotoru.
Abstrakt EN: The paper presents the identification method of the stiffness and damping coefficients of oil-film bearings in balancing machines. The method is based on a minimization of the residual vector which expresses the differences between calculated and corresponding measured absolute or relative displacements of the nonrotating rigid bearing heads of the balancing machine. The measured displacements at the different rotational speeds, exited by attached known trial masses in the rotor correction planes, are supposed to be known.
Klíčová slova

Zpět

Patička