Přejít k obsahu


Klasifikace Suffix Tree frázemi srovnání s metodou Itemsets

Citace:
TESAŘ, R., JEŽEK, K. Klasifikace Suffix Tree frázemi srovnání s metodou Itemsets. In Znalosti 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. s. 144-153. ISBN: 80-248-0755-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Suffix tree phrases based classification in comparison with itemsets method
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Roman Tesař , Karel Ježek
Abstrakt CZ: Prezentován je způsob získání sufix tree frází, jejich ohodnocení a použití ke klasifikaci textů. Metoda je průběžně srovnávána s metodou itemsets. Konzultován je i vliv délky dokumentu na úspěšnost klasifikace a vliv itemsetů a ST-frází vyšších řádů.
Abstrakt EN: We describe how to obtrain ST-phrases, how to evaluate them and use them for text classification. We devote some time to examine the document length influence on classification effectiveness and also compare the impact of higher order itemsets and ST-phrases in both methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička