Přejít k obsahu


K analýze regionálních podmínek maloobchodu.

Citace:
CIMLER, P. K analýze regionálních podmínek maloobchodu.. E + M. Ekonomie a Management, 2004, roč. 7, č. 4, s. 96-108. ISSN: 1212-3609
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On analysis of the regional conditions of retail trade
Rok vydání: 2004
Autoři: Petr Cimler
Abstrakt CZ: Díky postavení v maloobchodní síti i preferencím zákazníků je hypermarket a jeho rozmístění v území všeobecně určujícím pro územní podmínky podnikání v maloobchodě (retailu), především se zbožím denní a velmi časté poptávky. Kromě stávající maloobchodní sítě (především hypermarketů) je rozhodujícím územním faktorem pro retail také rozmístění obyvatelstva, jeho mobilita (cesty za nákupy) a kupní síla. Nejen dosah působnosti hypermarketů ale také diferencovanost těchto demografických faktorů v území vytváří rozdílné podmínky pro rentabilitu i vstup do podnikání v maloobchodě zejména v potravinářské branži.
Abstrakt EN: Thanks to the position in the retail as well as the customers’ preferences, a hypermarket and its location are generally determining factors for local conditions of business activities in retail trade especially in grocery goods. Not only the current state of the retail but also the location of population, its mobility (getting to shopping places) and purchasing power are other territorial key factors for retail trade. Different conditions for both profitability and the business activities generally are also given by the reach of the hypermarkets as well as differentiation of this demographic factors in the local place.
Klíčová slova

Zpět

Patička