Přejít k obsahu


Modifikace bayesovkého disambiguátoru

Citace:
TOMAN, M., JEŽEK, K. Modifikace bayesovkého disambiguátoru. In Znalosti 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. s. 306-313. ISBN: 80-248-0755-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The bayesion disambiguation modifications
Rok vydání: 2005
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Michal Toman , Karel Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje popis bayesovské disambiguace a navrhuje několik heuristických úprav zlepšujících její přesnost.
Abstrakt EN: We present some modifications of Bayessian disambiguation algorith. The main advantage lies in better choise of context window and observing more relevant attributes.
Klíčová slova

Zpět

Patička