Přejít k obsahu


Zpřesňující transformace - nepřekonatelný problém pro GIS úrovně pozemkového datového modelu?

Citace:
ČADA, V. Zpřesňující transformace - nepřekonatelný problém pro GIS úrovně pozemkového datového modelu?. In Sborník sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger., 2008. s. 1-12. ISBN: 978-80-254-1340-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Supplemental Precise Transformation - an Inpassable Problem for GIS at Level of Land Data Model ?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger.
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Geografické informační systémy s úrovní podrobnosti pozemkového datového modelu většinou využívají data katastru nemovitostí. Zásadní změny techniky a technologií, které se postupně prosazují i do oblasti KN, a požadavky řady uživatelů na kvalitu státního mapového díla vyžadují, aby se tento přístup přehodnotil a důraz byl položen na absolutní polohovou přesnost geoprvků vedených v katastru. Toto vyžaduje především v lokalitách sáhových map použití zpřesňujících transformací na vyšetřené identické body polohopisu, a tím zajištění nápravy polohové přesnosti obsahu digitálních katastrálních map. Protože se jedná o dynamický proces, je nutné spolu s aktualizací dat KN zajistit verzování tematických geodat vzniklých interakcí dat KN.
Abstrakt EN: Geographical information systems at level of land data model mostly use cadastral data. Filling up of files of geodetic information is interdependent with technology and results of digitalization of cadastral maps.During more than 180 years of developing the cadastre in the Czech Lands great emphasis has been put on relative geometric accuracy of geoelements. Principal changes of technologies in the field of cadastre as well as the user requirements on quality of the state map series call for reevaluating of this access and putting on absolute positional accuracy of cadastral geoelements. It requires, first of all, an application of supplemental precise transformation with the use of identical planimetric points for improving the positional contents of digital cadastral maps. As it is a dynamic process versioning of thematic geodata is necessary during updating of cadastral data.
Klíčová slova

Zpět

Patička