Přejít k obsahu


Modeling of Internal Parameters of Massive Conductors Carrying Time-Varying Currents Using Integrodifferential Approach

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Modeling of Internal Parameters of Massive Conductors Carrying Time-Varying Currents Using Integrodifferential Approach. In IC-SPETO 2007. Gliwice: Politechnika Slaska, 2007. s. 31-32. ISBN: 978-83-85940-29-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of Internal Parameters of Massive Conductors Carrying Time-Varying Currents Using Integrodifferential Approach
Rok vydání: 2007
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Politechnika Slaska
Autoři: Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním vnitřní rezistance a indukčnosti masivních neferomagnetických vodičů protékaných časově proměnnými proudy. Pro řešení je použit spojitý integrodiferenciálním model. Jeho numerické řešení je poté ilustrováno na příkladě.
Abstrakt EN: The internal parameters (resistance and inductance) of massive conductors carrying time-variable (for example pulse) currents are complex function of time. The paper presents a numerical method based on an integrodifferential approach that allows their computation in a long massive nonferromagnetic conductor of any cross-section. The theoretical analysis based is illustrated on an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička