Přejít k obsahu


Possibilities of Electromagnetic Pumping of Molten Metals and their Numerical Modeling

Citace:
MUSIL, L., DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Possibilities of Electromagnetic Pumping of Molten Metals and their Numerical Modeling. In International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. Prague: Czech Technical University, 2007. s. 383-384. ISBN: 978-80-01-03784-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of Electromagnetic Pumping of Molten Metals and their Numerical Modeling
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Ladislav Musil , Ivo Doležel , Pavel Karban , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek se zabývá fyzikálními principy elektromagnetického čerpání tekutých kovů, příslušnými matematickými modely a způsoby jejich numerického řešení. Metodika je ilustrována na několika příkladech.
Abstrakt EN: Electromagnetic pumps and feeders of molten metals are widely spread devices used in many branches of industry. Their operation is, however, accompanied by a high consumption of energy. Improvement of their efficiency and optimization of their design requires detailed knowledge of the relevant electromagnetic (and sometimes also thermo- and hydrodynamic) processes. The paper deals with the principles of operation of such devices, presents their mathematical models and techniques of their numerical solution. The theoretical analysis is illustrated on typical examples providing the fundamental ideas about their operation parameters and characteristics.
Klíčová slova

Zpět

Patička