Přejít k obsahu


Modeling of Skin Effect by Higher-Order Integrodifferential Approach

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ŠOLÍN, P. Modeling of Skin Effect by Higher-Order Integrodifferential Approach. In Elektroenergetika 2007. Košice: Technical University, 2007. s. 116-120. ISBN: 978-80-8073-844-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of Skin Effect by Higher-Order Integrodifferential Approach
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Pavel Šolín
Abstrakt CZ: Článek se zabývá využitím integrodiferenciální techniky vyššího řádu přesnosti pro modelování povrchového jevu v lineárních prostředích. Je sestaven spojitý matematický model problému, navržena jeho diskretizace a numerická analýza je realizována na konkrétním typickém příkladu.
Abstrakt EN: Integrodifferential approach for modeling eddy currents of general time dependence in linear structures may be a powerful and efficient alternative to their classical finite-element analysis, particularly in specific cases characterized by the geometrical incommensurability of the domains involved or ignorance of the boundary conditions, which requires the introduction of an artificial boundary. Beside the classical numerical processing of the continuous mathematical model the paper discusses a more sophisticated algorithm of solution based on the application of the Galerkin technique.
Klíčová slova

Zpět

Patička