Přejít k obsahu


Integral Computation of Magnetic Field of Shielded Three-Phase Line

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Integral Computation of Magnetic Field of Shielded Three-Phase Line. In AMTEE'07. Section I, Electromagnetic field theory. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 11-12. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Integral Computation of Magnetic Field of Shielded Three-Phase Line
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Karban , Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Článek se zabývá řešením magnetického pole v okolí stíněného trojfázového vedení. Řešení je provedeno integrální metodou. V článku je uveden matematický model, jehož numerické řešení je ilustrováno na příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with numerical modeling of a three-phase harmonic-current carrying shielded line. In most similar cases, computation of magnetic field and other associated quantities is realized using the finite element method that is effective, reliable and the results obtained correspond to the physical reality. Nevertheless, the method may become problematic when particular subregions (conductors, insulation, shielding elements) are geometrically incommensurable, which is even the case of thin shielding shells. That is why the authors use the integral approach for modeling of the relevant effects. Presented is its basic continuous mathematical model that is solved numerically. The theoretical analysis is supplemented with a typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička