Přejít k obsahu


Operation Parameters and Characteristics of Actuators with Dilatation Element

Citace:
KARBAN, P., ULRYCH, B., DOLEŽEL, I., BARGLIK, J., PANTELYAT, M., MATYUKHIN, Y., GONTAROWSKIY, P. Operation Parameters and Characteristics of Actuators with Dilatation Element. In AMTEE'07. Section VI, Coupled problems. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Operation Parameters and Characteristics of Actuators with Dilatation Element
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Karban , Bohuš Ulrych , Ivo Doležel , Jerzy Barglik , Mykhaylo Pantelyat , Yu.I. Matyukhin , P.P. Gontarowskiy
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním aktuátoru s dilatačním prvkem. Jedná se o sdruženou úlohu s interakcí tří fyzikálních polí. Algoritmus numerického řešení je ilustrován na příkladu
Abstrakt EN: In specific applications one needs actuators characterized by very high forces at small shifts. As actuators of classical constructions mostly cannot satisfy these requirements, the authors designed another arrangement with an inductively heated dilatation element. But huge mechanical strains and stresses of thermoelastic origin acting in its structural parts could lead to its damage or destruction. The paper deals with mathematical modeling of the device that is solved numerically in the combined formulation (while the electromagnetic field is solved independently, the thermal and thermoelastic effects are solved in the hard-coupled formulation). The algorithm is illustrated on a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička