Přejít k obsahu


Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent Elements of a Designed Technical Product.

Citace:
HOSNEDL, S. Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent Elements of a Designed Technical Product.. In Design for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 1-8. ISBN: 1-904670-02-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent Elements of a Designed Technical Product.
Rok vydání: 2007
Místo konání: Paris
Název zdroje: Ecole Centrale Paris
Autoři: Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: radiční konstrukční teorie a metodiky jsou převážně zaměřeny na mechanickou složku technických produktů. Následující čtyři generické složky dle [ISO 9000:2000] reflektují narůstající podíl nemechanických složek současných produktů: „tuhý“ hardware (HW), „netuhé” zpracované materiály (FW) – fromlessware (konzistentní název podle návrhu autora), informační software (SW) a služby (AW) - ‘Assistance-ware’(konzistentní název podle návrhu autora). Prezentovaný přístup integruje na bázi teorie technických systému všechny tyto čtyři generické složky jako konzistentní prvky technického produktu/systému.
Abstrakt EN: Traditional engineering design theories and methodologies have mostly been focused on the mechanical constituents of the designed technical products. Four generic product categories [ISO 9000:2000] mirror the increasing share of non-mechanical constituents in recent products: ‘solid’ Hardware (HW),‘non-solid’ Processed Materials (FW) - ‘Formless-ware’ (according to the proposal of the author), information Software (SW), and Services (AW) - ‘Assistance-ware’ (according to the proposal of the author). The presented approach, based on the Theory of Technical Systems, integrates all four mentioned generic categories of products as cosistent elements of technical products/sytems .
Klíčová slova

Zpět

Patička