Přejít k obsahu


Transformation system - revisited

Citace:
EDER, W., HOSNEDL, S. Transformation system - revisited. In Design for society. Paris: Ecole Centrale Paris, 2007. s. 1-11. ISBN: 1-904670-02-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Transformation system - revisited
Rok vydání: 2007
Místo konání: Paris
Název zdroje: Ecole Centrale Paris
Autoři: W. Ernst Eder , Stanislav Hosnedl
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je vysvětlit teorii, interpretace a aplikace transformačních procesů (TrfP), jejich technologie (Tg) a účinků (Ef) vyvozených operátory, zejména technickými systémy, se zaměřením na potřeby konstruování technických systémů (TS). Při konstruování mohou být dedukovány nezbytné vnitřní i hraniční funkce konstruovaného TS jen tehdy, pokud je znám přeměřovaný operand a je pro jeho transformační proces zvolena vhodná technologie. Technické systémy jsou artefakty, které mají významný inženýrský obsah. Výraz technický systém je pro takovéto objekty používán jako souhrnné označení a je obvykle chápán jako hmatatelný (hmotný) objekt (artefakt, produkt), který je schopen vykonávat svoji činnost za nějakým účelem. Konečným cílem je technický proces (TP). Příklady ukazují zamýšlené interpretace rozdílných aplikací užitečných pro nerutinní konstruování.
Abstrakt EN: The purpose in this paper is to clarify the theory, interpretations, and applications of transformation processes (TrfP), their technologies (Tg), and the effects (Ef) delivered by the operators, particularly the technical systems (TS), especially for design engineering. For design engineering, if the operand and its transformation process can be identified, and a suiteble technology chosen, then the necessary TS-internal and cross-boundary functions of the technical system can be deduced. Technical systems (TS) are a sub-grouping of "artifacts", i.e. those that have a substantial engineering content. The term technical system is usually understood to mean "a tangible technical object (artifact, product) that is capable of performing a task for a purpose and is used as the collective term for such objects. The purpose is a technical process (TP). Examples show the intended interpretations of various concepts that are useful for non-routine design engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička