Přejít k obsahu


On Steady States of Some Fluid Flow Models

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. On Steady States of Some Fluid Flow Models. In Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University, 2008. s. 29-32. ISBN: 978-80-7372-298-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Steady States of Some Fluid Flow Models
Rok vydání: 2008
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technical University
Autoři: Marek Brandner , Jiří Egermaier , Hana Kopincová
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován popisu konstrukce metody pro řešení hyperbolických bilančních zákovnů se zdrojovým členem, která zachovává netriviální ustálené stavy. Metoda je aplikována na model proudění v močové trubici.
Abstrakt EN: The main goal of this paper is to introduce the numerical method for solving the hyperbolic balance law with source term, which preserves nontrivial steady states. The method is applied on the fluid flow through male urethra.
Klíčová slova

Zpět

Patička