Přejít k obsahu


Classical Conditioning Modelling

Citace:
HOUDOVÁ, L. Classical Conditioning Modelling. In Proceedings of the Sixth IASTED International Conference on Biomedical Engineering. Calgary: ACTA Press, 2008. s. 167-171. ISBN: 978-0-88986-721-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Classical Conditioning Modelling
Rok vydání: 2008
Místo konání: Calgary
Název zdroje: ACTA Press
Autoři: Lucie Houdová
Abstrakt CZ: Modelování klasického podmiňování je využito pro lepší pochopení mechanismů lidského učení a paměti a vyhodnocování reálných dat získaných z experimentů. Pro vylepšení průběhu a vyhodnocování budoucích experimentů jsou zde navržena určitá vylepšení.
Abstrakt EN: Results of classical conditioning modelling are used for better understanding of human learning and memory (e.g. for brain damage and repair) and for real-life data evaluation. Afterwards for the future experiments improvement some modifications are suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička