Přejít k obsahu


Limity pro užití GPS technologií při obnově katastrálního operátu

Citace:
ČADA, V., JEDLIČKA, K. Limity pro užití GPS technologií při obnově katastrálního operátu. In Družicové metody v geodetické praxi. Brno: Vysoké učení technické, 2008. s. 38-45. ISBN: 978-80-86433-44-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: GPS limitations for real estate measurements
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Václav Čada , Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Vývoj moderních technologií GNSS ovlivňuje i oblast katastru nemovitostí v ČR. V předložené stati je popsáno zapojení Západočeské univerzity v Plzni, oddělení geomatiky katedry matematiky do projektu CZEPOS. Dále jsou popsány výsledky a závěry dalších řešených projektů (testování stability polohy stanice PLZE, testování přesnosti dat poskytovaných PLZE), týkajících se technologií při obnově katastrálního operátu, především souboru popisných informací (SGI).
Abstrakt EN: Development of modern GNSS technologies affects also the area of cadastre of real estates in the Czech Republic. The paper describes engagement of the University of West Bohemia in Pilsen (chair of mathematics, section of geomatics) in the CZEPOS project. Results and conclusions of other solved projects in the field of GNSS technologies, specially in renewal od cadastral documentation (file of geodetic information in particular), are published as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička