Přejít k obsahu


Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star

Citace:
EKSTEIN, J. Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star. In The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 49-53. ISBN: 978-80-7043-574-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Hamiltonian Cycles in the Square of a Graph with Block Graph Homeomorphic to a Star
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Ekstein
Abstrakt CZ: Uvedeme nutné a postačující podmínky hamiltonovskosti druhé mocniny grafu, jehož blokový graf je homeomorfní s hvězdou. Ukážeme, že za určitých podmínek graf vzniklý ztotožněním vrcholu ve dvou grafech s hamiltonovskou mocninou je rovněž hamiltonovský.
Abstrakt EN: We present necessary and sufficient conditions for hamiltonicity of the square of a connected graph whose block graph is homeomorphic to a star. We show that under certain conditions the square of the graph obtained by identifying a vertex in two graphs with hamiltonian square is also hamiltonian.
Klíčová slova

Zpět

Patička