Přejít k obsahu


Czech Republic

Citace:
CABADA, L. Czech Republic. In Political parties of the world. London : John Harper Publishing, 2005, s. 162-169. ISBN: 0-9543811-4-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech Republic
Rok vydání: 2005
Místo konání: London
Název zdroje: John Harper Publishing
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Kapitola o České republice v encyklopedii Politické strany světa analyzuje vývoj stranického systému a vládních koalic v České republice od roku 1989.
Abstrakt EN: The chapter about the Czech Republic in the book Political Parties of the World is analysing the development of party system and government rule in the Czech republic since the year 1989.
Klíčová slova

Zpět

Patička