Přejít k obsahu


Experimantal Support of Theoretical Electrical Engineering Education

Citace:
BENEŠOVÁ, Z., KARBAN, P., PÁNEK, D. Experimantal Support of Theoretical Electrical Engineering Education. In AMTEE'07. Section IX, Education. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. s. 3-4. ISBN: 978-80-7043-564-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimantal Support of Theoretical Electrical Engineering Education
Rok vydání: 2007
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeňka Benešová , Pavel Karban , David Pánek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zbývá vybudováním a využitím experimentální laboratoře na Katedře teoretické elektrotechniky ZČU v Plzni.
Abstrakt EN: In the year 2007 has been proposed a new approach to teaching theoretical subjects at the Faculty of Electrical Engineering at University of West Bohemia in Pilsen. For achieving this target the specific grant from Higher Education Development Fund was acquired. Due to this grant it was possible to develop a new laboratory for experimental support of theoretical electrical engineering education. This paper deals with concept of experimental supported education, specific laboratory equipment and our first experiences with this kind of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička