Přejít k obsahu


Optimalizace konstrukce bucharů za pomoci virtuálního modelování, virtuálního měření a jeho verifikace laboratorním měřením

Citace:
FORMÁNEK, J., KUBEC, V., ČECHURA, M., KŘÍŽEK, M. Optimalizace konstrukce bucharů za pomoci virtuálního modelování, virtuálního měření a jeho verifikace laboratorním měřením. Plzeň : ZČU, 2007. 17 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimalisation construction drop hammer with the help of virtual simulation, virtual measurement and his verification of laboratory measurement
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Josef Formánek , Václav Kubec , Milan Čechura , Michal Křížek
Abstrakt CZ: Progresivní přístup ke konstrukci tvářecích strojů by měla být snaha po jejich optimalizaci. Nejvýznamnější vliv na energetickou bilanci má způsob uložení bucharu.
Abstrakt EN: Progressive access to engineering design shaping machines would had be effort after their optimalization. Most significant hold on energy balance has way placing drop hammer.
Klíčová slova

Zpět

Patička