Přejít k obsahu


Virtuální modelování a virtuální měření vřetenových lisů s následnou verifikací laboratorním měřením

Citace:
KŘÍŽEK, M., HLAVÁČ, J., DUNÍK, M., CHVAL, Z. Virtuální modelování a virtuální měření vřetenových lisů s následnou verifikací laboratorním měřením. Plzeň : ZČU, 2007. 9 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual simulation and virtual measurement screw press press with resulting verification of laboratory measurement
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Michal Křížek , Jan Hlaváč , Miroslav Duník , Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: Virtuální modelování obvykle slouží ke konstrukci a simulaci provozu nového zařízení bez potřeby laboratorního ověřování vlastností. Pokud je nutné zjistit pracovní parametry u již funkčního stroje bez dokumentace, lze opět použít virtuální modelování.
Abstrakt EN: Virtual simulation usually serves to construction and simulation running new equipment without the need laboratory verification property. If is necessary state working parameters at already functional machines without documentation, can be again use virtual simulation
Klíčová slova

Zpět

Patička