Přejít k obsahu


Návrh optimalizace horní traverzy vulkanizačního lisu

Citace:
FORMÁNEK, J., STANĚK, J., CHVAL, Z. Návrh optimalizace horní traverzy vulkanizačního lisu. Plzeň : ZČU, 2007. 14 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Proposal optimalization upper traverz curing press
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Josef Formánek , Jiří Staněk , Zdeněk Chval
Abstrakt CZ: Vulkanizační lisy slouží k výrobě plášťů pneumatik, tedy k vytvarování a vulkanizaci polotovaru v plášť. Základní funkcí každého vulkanizačního lisu je zajistit otevření a zavření lisu, vyvození závěrné síly a držení předpětí po dobu vulkanizace.
Abstrakt EN: Basic function of each of curing press is ensure opening and closure press, eduction force and prestress for a period of vulcanization. Of it coming - out machine design concept that the affects his weight, size (built - up surface), reliability, safeness and servicing.
Klíčová slova

Zpět

Patička