Přejít k obsahu


Využití virtuálního modelování a virtuálního měření k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M. Využití virtuálního modelování a virtuálního měření k optimalizaci při rekonstrukci velkých hydraulických lisů. Plzeň : ZČU, 2007. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Utilize of virtual simulation and of virtual measurement to optimalization at reconstruction of large hydraulic press
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU
Autoři: Václav Kubec , Milan Čechura
Abstrakt CZ: Tvářecí stroje, představují především mechanické a hydraulické lisy. Celkový vývoj nového konstrukčního řešení a vlastní konstrukční návrh se dnes může provádět za pomoci virtuálního modelování a virtuálního měření. Kombinací obou je možné konstrukčních řešení optimalizovat tak, aby došlo k rovnoměrnému namáhání všech zatěžovaných elementů, a též došlo ke snižování materiálové náročnosti celého stroje.
Abstrakt EN: Forming machines, are mainly mechanical and hydraulic press. A new constructional solving and personal engineering design is able to do with the help virtual simulation and virtual measurement. Combination of both is possible constructional solution optimize so as to get to even straining of all weight elements, and also get to reducing materials costingness all machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička