Přejít k obsahu


Digitální mapy opravdu pro všechny

Citace:
ČERBA, O. Digitální mapy opravdu pro všechny. In Súčasné trendy v kartografii. Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2007. s. 37-43. ISBN: 978-80-89060-11-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital maps really for all
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť SR
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Přístupnost a použitelnost jsou v současnosti dvě velmi často skloňovaná slova v oblasti informačních technologií. Pro každou digitální aplikaci je důležité, aby uživatel nebyl v žádném případě znevýhodňován a omezován. Přitom se nejedná jen o uživatele fyzicky handicapované, například s poškozením zraku. Z hlediska informačních technologií je důležitá i „technologická bezbariérovost“, tzn. možnost plného využívání aplikace bez ohledu na úroveň hardware a software, včetně operačních systémů. Třetím typem přístupnosti digitálních kartografických produktů je multilingulita. Mapy sami o sobě jsou do jisté míry univerzálně srozumitelné, na druhou stranu se často stává, že aplikace rámující digitální kartografický produkt díky použitému jazyku často zmenšují okruh potencionálních uživatelů. V neposlední řadě je z hlediska přístupnosti a použitelnosti důležité dodržování kartografických pravidel a norem...
Abstrakt EN: The accessibility and the usability belong to frequently used word in field of information technologies. Users should not be disadvantaged and limited in any case. At the beginning the paper “Digital Maps for All” describes types of accessibility. At the next chapter there is tested the accessibility or the inaccessibility of chosen simple web cartography application. The aim of this paper is to point out the often dispraised problem in digital cartography. The possibilities of evaluation of map in the term of accessibility and the usability are the second aim of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička