Přejít k obsahu


Optimalizace procesu generování map pomocí XML

Citace:
ČERBA, O. Optimalizace procesu generování map pomocí XML. Geoinformatics FCE CTU, 2007, roč. 2, s. 101-109. ISSN: 1802-2669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimalisations of processes of map generating using XML
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Geoinformatics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřený na optimalizaci procesů použitých při tvorbě Atlasu mezinárodních vztahů [Wai2007]. Tento atlasový projekt vznikl v létech 2006-2007 na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Jednotlivé mapy tohoto tištěného atlasu byly generovány metodami webové kartografie, přičemž šlo o první rozsáhlý projekt, kdy byly použity XML (eXtensible Markup Language) technologie pro generování tematických map ve formě klasického atlasu. Proto se během tvorby atlasu a po jejím ukončení objevily nedostatky, které by měly být v případě dalšího využívání vytvořených postupů odstraněny nebo alespoň částečně eliminovány. Příspěvek se skládá ze tří částí, které popisují vytvořenou publikaci, princip generování map atlasu a navrhovaná zlepšení používaných postupů.
Abstrakt EN: The paper is focused on the optimalisations of processes used for the creating of Atlas of International Relations. This atlas project was developed in the University of West Bohemia in Pilsen in years 2006-2007. The saparated maps of this atlas were generated through web cartrography methods - it was the first large project, where XML technologies was used for generating of thematic maps of printed atlas. Therefore some defects appeared, which could be eliminated. This paper contains three parts: description of atlas, principles of map generating and proposed improvements.
Klíčová slova

Zpět

Patička