Přejít k obsahu


Otevřené technologie ve výuce

Citace:
MAŠEK, J., MICHALÍK, P., VRBÍK, V. Otevřené technologie ve výuce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004, 116 s. ISBN: 80-7043-254-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Open Technology in Education
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Mašek , Petr Michalík , Václav Vrbík
Abstrakt CZ: Monografie je přehledovou studií o softwarových systémech, které jsou využívány pro konstruktivistický způsob učení a vyučování. Poskytuje celkový přehled o možnostech využití kognitivních nástrojů např. hypermédií, programů pro mapování pojmů, elektronických databází, mikrosvětů, laboratoří podporovaných počítačem, víceuživatelských virtuálních prostředí, expertních systémů a videoprogramů při vytváření učebních prostředí, ve kterých jsou studenti aktivními účastníky procesu projektování a hodnocení výuky. I když jsou tyto otevřené technologie ve své formě a způsobu využití různorodé, nabízí učiteli významnou metodickou možnost zapojení žáka do aktivního bádání a konstruování vědomostí pomocí sebeřízeného učebního procesu.
Abstrakt EN: The monograph is a reviewing study about the software systems which are used for constructivist learning/teaching. It provides a general review about possibilities of using the cognitive tools e.g. hypermedia, concept mapping tools, electronic databases, microworlds, microcomputer-based laboratories, multi-user virtual environments, expert systems and video programmes in design of learning environments in which students are active participants of the process of instructional planning and evaluation. Although different in form and application, each of these uses of the open technology provides for teacher important methodical context in which the student may explore and construct knowledge in active way through self-directed learning process.
Klíčová slova

Zpět

Patička