Přejít k obsahu


Using nonverbal communication for speaker recognition

Citace:
KLEČKOVÁ, J. Using nonverbal communication for speaker recognition. In Proceedings of the Conference on neuro-computing and evolving intelligence. Auckland: KEDRI, 2004. s. 37-38. ISBN: 0-476-01282-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using nonverbal communication for speaker recognition
Rok vydání: 2004
Místo konání: Auckland
Název zdroje: KEDRI
Autoři: Jana Klečková
Abstrakt CZ: Porozumění emoci a neverbálních prvků řeči je jedním z nezbytných kroků v systémech porozumění a rozpoznání řeči.
Abstrakt EN: Understanding human emotions and their nonverbal message is one of the most necessary and important skills for making the next generation of human-computer interface easier, more natural and effective. The goal of the research can be divided into the following topics: speech signal processing focused on the speaker recognition, definition of a speaker dependent feature suitable for the speaker recognition, automatic recognition of facial expression.
Klíčová slova

Zpět

Patička