Přejít k obsahu


Optimalizace pohybového režimu vybraných jedinců středního věku se sedavým zaměstnáním z hlediska prevence funkčních poruch pohybového aparátu

Citace:
KNAPPOVÁ, V. Optimalizace pohybového režimu vybraných jedinců středního věku se sedavým zaměstnáním z hlediska prevence funkčních poruch pohybového aparátu. In Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion NISA. Liberec: Technická univerzita, 2004. s. 178-181. ISBN: 80-7083-901-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimising the motion regime of selected middle-aged individuals with sedentary occupation, from the point of view of preventing the motion system functional disorders
Rok vydání: 2004
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Věra Knappová
Abstrakt CZ: Cílem výzkumu je zmapovat úroveň pohybového režimu a zdravotní potíže zvláště vertebrogenního charakteru u vybraných jedinců středního věku v Plzni. Na základě získaných poznatků a vyšetření pohybového systému dále vytvořit pro tyto jedince individuálnšě přizpůsobený program kompenzačních cvičení a sledovat jeho vliv na pohybový aparát cvičenců.
Abstrakt EN: The goal of our research is to map out the level of the motion regime and health complaints, especially of the vertebrogenous character, among selected middle-aged individuals in Pilsen. Also, on the grounds of obtained information and motion system examinations, to create an individually adapted programme of compensation exercise and to observe its influence upon the trainees´motion system. We consider the people with vertebrogenous difficulties but without any serious health complications. The two connecting links among these individuals are their similar age and sedentary occupation.
Klíčová slova

Zpět

Patička