Přejít k obsahu


Logika není matematika

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Logika není matematika. In Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 162-170. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Logic is not mathematics
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Ludmila Dostálová
Abstrakt CZ: Hlavním problémem při výuce logiky na humanitních oborech je její těsné a přirozené sepjetí s matematikou. Tento příspěvek se snažil ukázat, že toto spojení není nezbytně nutné. Lze koncipovat jak úvodní, tak i pokročilé kurzy logiky, aniž by bylo nutné se odvolávat na matematiku. Navíc ale toto založení kurzu formální logiky mimo oblast matematiky se vůbec nemusí dít na úkor exaktnosti této discipliny.
Abstrakt EN: The greatest problem concerning courses of logic for the students of humanities roots in the close relation between logic and mathematics, which most of the logicians do not want to give up. This contribution aims to show, that such a connection is not necessary. It is possible to create introductory as well as advanced courses of formal logic without mentioning mathematics at all. Moreover, such a placement of logic outside the field of mathematics need not diminish the exactness of the discipline.
Klíčová slova

Zpět

Patička