Přejít k obsahu


Využití softwarových produktů pro stanovení nákladů na procesy

Citace:
KLEINOVÁ, J., CANDROVÁ, K., KLEKNER, J., ROUBAL, J. Využití softwarových produktů pro stanovení nákladů na procesy. In MOPP 2008. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 97-104. ISBN: 978-80-7043-652-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software products usage for setting process cost
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jana Kleinová , Kateřina Candrová , Jiří Klekner , Jan Roubal
Abstrakt CZ: Obecně lze softwarové nástroje na podporu řízení podnikových procesů rozdělit do tří skupin dle komplexnosti pojetí, přičemž tento článek se zabývá oblastí velmi sofistikovaných simulačních nástrojů, které slouží pro podporu řízení výroby v podnicích. Konkrétně se pak zaměřuje na dva simulační nástroje: ARENA 9.0 a QUEST D5 R16. Oba nástroje jsou zde podrobně popsány, porovnány a v závěru i zhodnoceny a to včetně provedených experimentů.
Abstrakt EN: The software tools can be divided into three areas according to complexity whereas this paper deals with the area of very sophisticated simulation software tools which serve to support of production management in companies. There are described, compared and evaluated two simulation software tools - ARENA 9.0 and QUEST D5 R16 - in detail and with made experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička