Přejít k obsahu


Zajištění konzistence prostorových dat v Informačním systému katastru nemovitostí

Citace:
JANEČKA, K. Zajištění konzistence prostorových dat v Informačním systému katastru nemovitostí. Ostrava, 2008., ISBN: 978-80-254-1340-1,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ensuring of Spatial Data Consistence in Real Estate Registration Information System
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: V ČR je primárním zdrojem prostorových dat ISKN, spravovaný ČÚZK. Pro uložení prostorových dat katastru nemovitostí je využito nadstavby databázového systému Oracle - Oracle Spatial. V článku se zaměřuji na specifické požadavky na prostorová data katastru nemovitostí. Z důvodu historie vývoje ISKN se v současné době může v prostorových datech vyskytnout několik typů chyb, které mohou později negativně ovlivnit například automatickou generalizaci. Hlavním důvodem, proč se snažit o odstranění všech topologických nekonzistencí v prostorových datech ISKN, je chystaný vznik centrální databáze katastru nemovitostí. Je proto potřeba tyto chyby definovat a následně pomocí automatizovaných postupů identifikovat. Nalezené chyby budou opraveny na příslušných katastrálních pracovištích.
Abstrakt EN: There is the main source of spatial data in the CR-the Information System of Cadastre (ISC), maintained by the Czech Office for Survaying, Mapping and Cadastre. There is stored attribute data as well as spatial data in form of the digital cadastral map in the ISC. Oracle Spatial - a part of the Oracle Database Enterprise Edition, is used for the storage of spatial data in the ISC. I would like to mention the fact we have to take into account during the processing and utilization of spatial data from the ISC - the inconsistency of spatial relationships.
Klíčová slova

Zpět

Patička