Přejít k obsahu


Měření výkonnosti projektů pomocí metody "Project Management Scorecard"

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Měření výkonnosti projektů pomocí metody "Project Management Scorecard". In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7041-202-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The project performance measurement by means of method "Project Management Scorecard"
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Ve svém článku se zabývám metodou posuzující výkonnost projektového řízení, jelikož řízení organizace projektově se stává v současné době pro všechny firmy téměř nutností. Nejde přitom pouze o velké podniky, ale stále více by měly řídit projektově také podniky malé a střední (MSP). V další části je popsána metoda „Project Management Scorecard“, která umožňuje změřit výkonnost projektového řízení podniku pomocí ukazatele ROI. Na závěr jsou vymezena specifika řízení projektů v MSP a možnost použití této metody také v těchto podnicích.
Abstrakt EN: In my article, I would liko you describe the methods of project management performance measurements because the organization manage by means of projects it become essential for all firms in this time. This applies to large organization but the small and medium-size enterprises (SME) should also be manage by projects. In the next part of this article, there is showed the method „Project Management Scorecard“ that enables to measure the performance of the business project management by means of the indicator ROI. At the end, there are depicted the specific terms of project management in SME and the possibility of the using of this method in SME.
Klíčová slova

Zpět

Patička